Beloningsbeleid

Hieronder vind u het beloningsbeleid van Huis en Lage Rente. U kunt deze ook downloaden als pdf bestand.

Beloningbeleid Huis en Lage Rente(versie: 201703)

BELONINGSBELEID HUIS EN LAGE RENTE / KREDIET & ADVIES

Het beloningsbeleid van Krediet & advies* is vastgesteld op 13 maart 2017 en treedt in werking per deze datum. Een samenvatting van het vastgestelde beloningsbeleid is opgenomen in de Dienstenwijze van ons kantoor en op de website.

Doel Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede (gekwalificeerde) medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.
Daarnaast willen we met ons beleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.
Het beloningsbeleid geldt voor alle medewerkers van Krediet & advies.

Uitgangspunten beloningsbeleid

De volgende uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd.
 • Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
 • Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
 • Eenvoudig
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Transparant
 • Klantbelang centraal
 • Lange termijn doelstelling
 • Adviseur geeft te allen tijde passend advies

Beschrijving Beloning

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:
 • Salaris. Deze beloning is afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag. Jaarlijks kan een (loonsverhoging) plaatsvinden.
 • Auto van de zaak. Aan een aantal (medewerkers) functiegebonden kan een auto van de zaak worden toegewezen door de directie. Afspraken hierover worden vastgelegd in een aparte overeenkomst.

Beloningsmodel onderneming

Onderneming handelt in het belang van de klant en zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief. Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:
 • Beloning o.b.v. provisie (door aanbieder)
 • Beloning o.b.v. vaste fee (door klant)
 • Beloning o.b.v. combinatie van bovenstaande 2
Deze beloningsvorm wordt kenbaar en transparant gemaakt aan onze klant in ons Dienstverleningsdocument. Alle beloningen worden getoetst aan de principes van de norm dat de beloning niet kennelijk onredelijk mag zijn. Het interne beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van de onderneming.

Risicobeheersing

Ons beloningsbeleid is erop gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Een onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming m.b.t.:
 • Continuiteit onderneming
 • Onzorgvuldige behandeling van onze klanten
 • Beheersbaarheid van personeelskosten
 • Verloop personeel

Transparantie beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website en dienstverleningsdocument. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond.

Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantenbehandeling (de klant staat centraal). Van ons interne beloningsmodel gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van onze klanten.

Evaluatie beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is opgesteld door de directie van Krediet & advies.
Jaarlijks zal er een evaluatie plaatsvinden van het beloningsbeleid door de verantwoordelijken, en zal er een risicoanalyse worden uitgevoerd. Hierbij zullen wij een aantal aspecten beoordelen:
 • Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
 • Zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
 • Zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor een wijziging in inkomen, en waarop is dit gebaseerd?
 • Wanneer er actiepunten in de risicoanalyse zijn geconstateerd, dan wordt schriftelijk vastgelegd welke maatregelen moeten worden genomen en op welke termijn dit moet zijn gebeurd.

De heer Tom Arends (directeur) is verantwoordelijk voor de integere en onafhankelijke uitvoering van de evaluaties en risicoanalyses van het gehanteerde interne beloningsmodel.

*Krediet & advies werkt onder de naam en vergunning van Quotientgroep te Enschede.

Andere downloads

Algemene voorwaarden

Dienstverleningsdocument

GIDI Advieswijzer

Aanvraag verzonden...

Hartelijk dank voor uw aanvraag. U zult binnen enkele minuten een bevestigingsmail van ons ontvangen opdat u zeker weet dat wij uw aanvraag in goede orde hebben ontvangen. Wij vragen u deze mail aandachtig door te lezen

Bevestigingsmail wordt verzonden naar:

Indien u binnen een paar minuten nog geen email heeft ontvangen, controleert u dan uw spambox...

U kunt dit scherm nu afsluiten..

Huis en Lage Rente

Hartelijk dank voor uw aanvraag. We zullen zsm contact met u opnemen.

U kunt dit scherm nu afsluiten..