Leven Hypotheek

Het is tegenwoordig niet meer mogelijk een Leven Hypotheek af te sluiten. Vanzelfsprekend kunt u wel uw nog lopende Leven Hypotheek meenemen bij het oversluiten van uw hypotheek. De kapitaalverzekering die gekoppeld is aan de hypotheek kan tussentijds altijd aangepast worden, bijvoorbeeld wanneer u daar persoonlijke of financiële redenen voor heeft.

Wat houdt het precies in, een Leven Hypotheek?

  • Bij een Leven Hypotheek heeft u geen verplicht aflossingsschema
  • Uw vaste maandelijkse lasten bestaan enkel uit rente en premie
  • Wanneer de looptijd ten einde komt wordt de hypotheek (deels) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering
  • Mits u voldoet aan bepaalde voorwaarden, is de uitkering van de belegde of gespaarde premies vrij van belasting
  • Het rendement is afhankelijk van het beleggingsresultaat
  • Uw gehele spaardeel wordt belegd in units. U bent vrij in de keuze waarin u belegd
  • De premies belegd u in units, ook hierin heeft u een ruime keuze aan beleggingsmogelijkheden
  • U heeft altijd de vrijheid en flexibiliteit tussentijdse wijzigingen door te voeren
  • U kiest zelf uw hypotheekverstrekker en verzekeraar
  • Op basis van 'universal-life principe' worden de premies vastgesteld

Wat is 'Universal-life'?

Tijdens de Leven Hypotheek betaalt u maandelijks een vaste premie. Aan de hand van een voorbeeld rendement wordt de hoogte van de premie vastgesteld. Iedere maand wordt de verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (micropremie) en de kapitaalopbouw premie (spaarpremie) berekend. Afhankelijk van uw leeftijd en het benodigde kapitaal bij overlijden wordt de risicopremie vastgesteld. Is de opgebouwde waarde hoog, dan is het te verzekeren bedrag bij overlijden laag. Dus hoe langer de verzekering loopt en de waarde wordt opgebouwd, des te minder risicokapitaal er verzekerd hoeft te worden. Over het algemeen is het mogelijk dat de risicopremie laag blijft, zodat een ruim deel van de premie kan worden belegd. Premies in het 'universal-life principe' zijn ook relatief lager dan de gebruikelijke varianten, wat natuurlijk een extra voordeel oplevert om voor deze constructie te kiezen.

Beleggingsmogelijkheden

Wanneer u een Leven Hypotheek afsluit heeft u de keuze uit vele verschillende beleggingsmogelijkheden. Met de spaarpremie wordt er belegd in een of meerdere beleggingsfondsen door middel van het aankopen van units, ook wel 'unit-linked' genaamd.

Geen garantie

Tijdens de Leven Hypotheek kan het spaardeel van de premie veranderen. Daarnaast heeft u de keuze om te bepalen hoe u het spaardeel wilt beleggen. U heeft hierin dus veel vrijheid en zeggenschap, waardoor u mede verantwoordelijk bent voor het eindbedrag. Het eindbedrag is echter niet gegarandeerd zoals bij een spaarhypotheek.

Teveel sparen

Het klinkt misschien raar, want wanneer spaart u nu teveel? Echter bestaat de mogelijkheid bij deze hypotheekvorm dat u meer vermogen opbouwt dan de hypotheekschuld. Dit kan leiden tot fiscale gevolgen, omdat het uitkeren van kapitaal tot maximaal de hoogte van de hypotheekschuld onbelast blijft.

Toekomstplannen

De Leven Hypotheek kan het begin zijn voor de verdere hypotheekconstructies in uw leven die passen bij de op dat moment geldende wensen of omstandigheden. Zo kunt u, zo ver het mogelijk is, inkomensaanvullende voorzieningen treffen voor bijvoorbeeld uw pensioen.

Fiscaal voordeel

U maakt gebruik van een speciale fiscale vrijstelling wanneer u een hypotheek combineert met een levensverzekering. Dit wordt de 'fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning' genoemd en dat houdt in dat u in 15 of 20 jaar tijd een kapitaal kunt opbouwen, geheel belastingvrij. Er wordt geen belasting geheven over het uitkeren en opgebouwde vermogen (valt in Box I). De vrijstellingen gelden slechts eenmalig per verzekerde, ook bij overlijden. Het is wel een voorwaarde dat er al die jaren aaneengesloten premie is voldaan. Waarbij de hoogste jaarpremie niet gelijk mag staan aan tien keer de laagste jaarpremie.

Aanvraag verzonden...

Hartelijk dank voor uw aanvraag. U zult binnen enkele minuten een bevestigingsmail van ons ontvangen opdat u zeker weet dat wij uw aanvraag in goede orde hebben ontvangen. Wij vragen u deze mail aandachtig door te lezen

Bevestigingsmail wordt verzonden naar:

Indien u binnen een paar minuten nog geen email heeft ontvangen, controleert u dan uw spambox...

U kunt dit scherm nu afsluiten..

Huis en Lage Rente

Hartelijk dank voor uw aanvraag. We zullen zsm contact met u opnemen.

U kunt dit scherm nu afsluiten..