BankspaarHypotheek

Het woord zegt het al, bij een BankspaarHypotheek spaart u een kapitaal op middels een rekening die gekoppeld is aan uw hypotheek. Dit kapitaal staat jaren vast, maar komt vrij aan het einde van de looptijd waardoor u een deel van de hypotheek direct kunt aflossen. Het is een eenvoudige, maar zekere hypotheekvorm waarbij u gegarandeerd vermogen opbouwt. Tegenwoordig is de BankspaarHypotheek niet meer af te sluiten, maar u kunt uw lopende BankspaarHypotheek vanzelfsprekend meenemen en oversluiten.

Wat is een BankspaarHypotheek precies?

  • U heeft geen verplicht aflossingsschema
  • De maandelijkse lasten bestaan uit rente en hetgeen wat u op de bankspaarrekening stort
  • U kunt de inleg belastingvrij innen in Box I tijdens de looptijd. Het eindsaldo is ook belastingvrij, mits u voldoet aan bepaalde voorwaarden
  • Met het saldo van de bankspaarrekening lost u (gedeeltelijk) de hypotheek af
  • De hypotheekverstrekker en de rekeninghouder staan vast, u heeft hierin geen keuze
  • Binnen de rekening is het overlijdensrisico niet verzekerd. Hiervoor kunt u zelfstandig een losse overlijdensverzekering afsluiten

De SEW (Spaarrekening Eigen Woning)

Deze vorm lijkt sterk op de spaarhypotheek, echter is er een verschil. Bij de SEW wordt er geen overlijdensrisicoverzekering aan de rekening gekoppeld, wat bij een spaarhypotheek wel zo is. U kunt dit echter eenvoudig zelf oplossen door een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Let hierbij op dat dit een verzekeraar dient te zijn die u kunt 'aansluiten' bij uw hypotheek. Wanneer u kiest voor de SEW bouwt u gegarandeerd waarde op, omdat de rentevergoeding en verschuldigde rente die u maandelijks betaalt veelal gelijk zijn.

De BEW (Beleggingsrecht Eigen Woning)

Bij de Beleggingsrecht Eigen Woning heerst al meer risico, omdat u niet spaart maar belegt. Deze vorm is daarom totaal niet te vergelijken met de Spaarrekening Eigen Woning. Bij de BEW is het eindkapitaal niet gegarandeerd, en kan het doordat het vermogen wordt belegd variëren. U loopt hierdoor kans een restschuld op te bouwen, als u in de looptijd niet voldoende kapitaal heeft opgebouwd. Echter kunt u ook te veel kapitaal hebben opgebouwd, waardoor het bedrag hoger reikt dan uw eigenwoningschuld of het wettelijke vrijstellingsbedrag. Over het teveel gespaarde vermogen dient u belasting te betalen. Het is bij het beleggen van vermogen belangrijk een goed plan klaar te hebben, om fiscale gevolgen te voorkomen.

Vrijstelling

Wanneer u kiest voor een BankspaarHypotheek heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een fiscale vrijstelling. Dit betekend dat u in een tijdsbestek van 15 of 20 jaar belastingvrij kunt sparen, wat natuurlijk tot leuke bedrag kan leiden. Aan het einde van de looptijd kunt u met het opgebouwde vermogen (deels) de hypotheek belastingvrij aflossen. Echter geldt deze vrijstelling geldt slechts eenmaal per persoon, waarbij er aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Ten eerste dient u een eigen woning te bezitten, een eigenwoningschuld te hebben en dient u al die jaren aaneengesloten inleg te hebben betaald. Belangrijk daarbij is dat de hoogste jaarinleg niet gelijk staat aan tien keer het laagste jaarinleg.

Aanvraag verzonden...

Hartelijk dank voor uw aanvraag. U zult binnen enkele minuten een bevestigingsmail van ons ontvangen opdat u zeker weet dat wij uw aanvraag in goede orde hebben ontvangen. Wij vragen u deze mail aandachtig door te lezen

Bevestigingsmail wordt verzonden naar:

Indien u binnen een paar minuten nog geen email heeft ontvangen, controleert u dan uw spambox...

U kunt dit scherm nu afsluiten..

Huis en Lage Rente

Hartelijk dank voor uw aanvraag. We zullen zsm contact met u opnemen.

U kunt dit scherm nu afsluiten..